VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

Need on väärtuseks kõiges, mida me teeme ja mille poole me püüdleme!

VISIOON

Viljandi Lasteaed Krõllipesa on laste, lastevanemate ja töötajate poolt hinnatud, looduskeskkonda hoidev ning kultuuritraditsioone kandev lasteaed, kus on rõõmsad, sisemiselt motiveeritud, rahulolevad ning kokkuhoidvad lapsed ja töötajad.

MISSIOON

Viljandi Lasteaed Krõllipesa on kodune, peresid toetav, avatud, individuaalsust arvestav õppeasutus, kus koostöös peredega toimub laste arendamine läbi mänguliste tegevuste. 

PÕHIVÄÄRTUSED

KODUTUNNE – meil on kodune, turvaline, hooliv ja usaldusväärne keskkond.

AUSUS JA AUSTUS – me suhtume lugupidavalt kaaslastesse ja ümbritsevasse keskkonda.

SÕPRUS – me märkame ja toetame ning meil on julgust sekkuda ja vajadusel abi paluda.

ISESEISEV MÕTLEMINE – meil on oskus ja julgus mõelda, vastutust võtta, arvamust avaldada ning õigus vahel ka eksida.

TERVIS JA TERVISETEADLIKKUS – me väärtustame liikumist ja tervislikke eluviise.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Viljandi linna lasteaed Krõllipesa kui kohaliku omavalitsuse hallatav asutuse tegevus on avalik. Avaldame asutuse veebilehel informatsiooni meie tegevuse kohta, samuti pakutavate teenuste kohta. Meie dokumentidega saab tutvuda teabenõude esitamisel või Viljandi Lasteaed Krõllipesa veebilehel dokumendiregistri kaudu.

Andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN