Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!

 

LISAINFO

  • Avaldust saab maksimaalselt esitada üks kord kuus.
  • Avaldus tuleb esitada hiljemalt 20. kuupäevaks enne järgmist palgapäeva.
  • Kui seni tulumaksuvaba määraga arvestati (tööle tulles on raamatupidajale avaldus esitatud), siis see loetakse 1. jaanuarist 2018. a maksimummäära ehk 500 euro suuruse vabastuse avalduseks.
  • Kui avalduse esitaja ei soovi tulumaksuvaba määra üldse rakendada, siis tuleb mahaarvatavaks summaks kirjutada 0 eurot maksuvaba tulu. Maksimaalne tulumaksuvaba määr on 500 eurot.
  • Kui avalduse esitajal on mitu töökohta või kui avalduse esitaja on pensionär*, tohib tulumaksuvaba määra avalduse teha ainult ühele tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile.*seadust muudetakse pensionäride osas, võib olla 2 avaldust

 

Tulumaksuseaduse § 42.  Tulumaksu kinnipidamisel tehtavad mahaarvamised

  1. Residendist füüsilisele isikule tehtud §-s 41 nimetatud väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa mahaarvamise.
  2. Kui väljamakse saaja saab maksustatavat tulu mitmelt tulumaksu kinnipidajalt, võib lõikes 1 lubatud mahaarvamise teha ainult üks, maksumaksja poolt valitud tulumaksu kinnipidaja.