Viljandi Lasteaed Krõllipesa kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2001 aastast. Meie õppehooned (Mängupesa, Krõll) asuvad looduslikult kaunites kohtades, mida kasutatakse tervist edendavate ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks. Meie eesmärgiks on lapse arengut ja tervist positiivselt mõjutavate tegevuste kaudu laste tervislike elu- ja mõtteviiside kujundamine. 

Tervisedenduse meeskonna ülesandeks on:

 • Järjepidev laste, lapsevanemate ja kolleegide innustamine tervislike eluviiside järgimiseks ning isiklik eeskuju tervislike eluviiside propageerimisel.
 • Personali ja lastevanemate kaasamine lasteaia tervisedendusse.
 • Tervistedendavate ürituste kavandamine, ettevalmistamine ja läbiviimine nii lastele kui ka personalile.

EESMÄRGID

 1. Laste tervislike eluviiside kujundamine ja kinnistamine.
 2. Lasteasutuse personal võtab osa laste kehalise aktiivsuse edendamisest, kaasates sellesse lapsevanemaid.
 3. Oleme huvitatud ja tagame laste otstarbeka toitlustamise korraldamise rühmades. 

Erinevad tegevused läbi aasta, mis kajastuvad õppeaasta ürituste plaanis:

 1. Loodusliikumine – õues õppimise nädalad, aastaaja matkad;
 2. Ohutu keskkond õues, toas, liikluses;
 3. Kevadisede spordi- ja liikluspäevad lastele;
 4. Tervisenädalad, milles kajastuvad erinevad teemapäevad;
 5. Tervislik toitumine, söömiskultuur, kasulike toitumisharjumuste kujundamine;
 6. Väljasõidud loodusesse;
 7. Teavitustegevus lastevanematele.

Huvitavad teviselingid

MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad blogi

Viljandimaa tervisedenduse koduleht

Tervise Arengu Instituut

Riiklik tervisedenduse info

Tervislik toitumine

Maakondlikud tervisedenduslikud tegevused leiate:

viljandimaa.ee/tervis/

viljandimaatel.blogspot.com/