2.02.22

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD

Antud dokument reguleerib sisehindamise läbiviimise korda Viljandi Lasteaed Krõllipesas ning sätestab lasteaia eestvedamise ja juhtimise; personalijuhtimise, huvigruppidega tehtava koostöö; ressursside juhtimise ja õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid ja mõõdikud.

Sisehindamise läbiviimise korraga saab tutvuda SIIN

Hindamiskriteeriumitega saab tutvuda SIIN

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD