PROJEKT "PROGETIIGRI SEADMETE (BLUE-BOTI) KASUTAMINE ÕPPETEGEVUSTES"

Projekti kestvus: 2017 a. september – 2018 a. veebruar. 

Projekti juhib: Katrin Larm, Merike Moks, Annika Loodus, Hele Saar.

Projektis osalevad 5 - 7 aastased lapsed  nende õpetajad ja õpetaja assistendid/abid. 

Projekti eesmärgid

  • Kaasaegsete õppevahendite tutvustamine eesmärgiga muuta õppetegevused huvitavamaks ja mitmekesisemaks.
  • Laste ja õpetajate huvi äratamine infotehnoloogia valdkonna vastu.
  • Laste loogilise mõtlemise, matemaatiliste- ja eneseväljendusoskuste ning meeskonnatöö arendamine.

Projekti tegevuskava

* Blue-boti seadmete soetamine

* Blue-boti lõimimine õppe- ja kasvatustegevustesse: matemaatika, keel ja kõne, kunst, mina ja keskkond.

  1. Blue-boti tundma õppimine. Käivitamine, nuppude funktsioonid, kuidas koostada programmi. Etteantud ülesande järgi blue-boti programmeerimine ja katsetamine.
  2. Blue-boti lõimimine keel ja kõne valdkonnaga. Teemamatil loo välja mõtlemine, blue.boti programmeerimine ja koos robotiga loo jutustamine.
  3. Blue-boti abil tähematil tähtedest sõnade moodustamine ja roboti programmeerimine neid täheruute läbima.
  4. Blue-boti lõimimine kunstiga. Laste grupid mõtlevad välja oma teemamati ja joonistavad selle õigete mõõtmetega paberile. Programmeerivad roboti ja jutustavad koos robotiga loo.
  5. Blue-boti lõimimine matemaatikaga. Arvumatil roboti suunamine läbi kindlate arvude Nt. arvude järjestamine, (paaris ja paaritud arvud), numbrite järjestamine jne. Tehete matil roboti suunamine läbi kindla vastusega tehete ruutude.
  6. Blue-boti teaduspäevad "Muna õpetab kana" (esitlused lastevanematele), kahe õppehoone vahelised teadusvõistlused: ülesannete täitmine ja loomine, takistuste läbimine jm.