10.12.21

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA PÕHIMÄÄRUS

Vastu võetud 27.04.2017 nr 113

Määrus on kehtestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määruse nr 109 „Viljandi linna põhimäärus" § 39 lõige 1 punkti 2 alusel.

Viljandi lasteaed Krõllipesa põhimäärus

 

 

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD