Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, millal vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, lastele endile meeldivad tegevused, liikumine jm), piisavalt õues viibimine ning õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

LASTEASUTUSE PÄEVAKAVA

Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00 – 19.00

7.00 Laste saabumine, mäng, vabategevus.
8.30 - 9.00 Hommikusöök.
9.00 - 12.45

Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused (muusika- ja liikumistegevused, mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst); organiseeritud mängud; õuetegevused (õuesõpe, sportlikud tegevused, vaba mäng, jalutuskäigud, õppekäigud, liikumismängud).

LÕUNASÖÖK  
12.00 - 12.40 Sõimerühma lõunasöök
12.10 - 12.40 Aiarühmade lõunasöök
12.30 - 13.00 Vanem aiarühma lõunasöök
VAIKNE AEG  
12.40 - 14.30 Sõimerühma päevane puhkeaeg
13.00 - 14.30 Vaikne aeg aiarühmades
13.30 - 14.30 Vanema aiarühma puhkeaeg valikuvõimalusega une ja muu tegevuse (nt.huvitegevus) vahel
ÕHTUSED TEGEVUSED  
14.30 - 15.40 Arendavad ja sportlikud tegevused. Mäng ja vabategevus.
15.40 -16.10    Õhtuoode
16.00 - 18.00  Vaba mäng. Laste koju saatmine. Koostöö lastevanematega
18.00 - 19.00 Mäng ja vaba tegevus, koostöö lastevanematega
19.00 Paneme lasteaia uksed lukku.

 

Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe- kasvatustegevus.

1. jaanuarile, 24. veebruarile, 23. juunile ja 24. detsembrile vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Lasteaed on avatud 16.00-ni.