Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!

Lisainfo:

  • Õppepuhkuse avaldus esitada vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust.
  • Õppepuhkuse avaldusel peavad olema kõik lahtrid täidetud.

Lahtris "Eeldatav kulu koolitusele" kirjuta kulud lahti:

  • Sõidukulu - eeldatav bussipiletite maksumus sihtkohta ja tagasi. Isikliku sõiduauto kompensatsiooni makstakse ainult tingimusel, kui sihtkohta ei sõida buss. Sellisel juhul märkida kompenseerimisele kuuluv eeldatav summa.
  • Koolituskulu - kui koolitus on tasuta, märkida "koolituskulu - 0"
  • Ööbimine - kui ööbimiskulu ei kaasne, märkida "ööbimiskulu - 0"

Töölepingu seadus § 67:

 (1) Töötajal on õigus saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

 (2) Töötajal on õigus saada tasustamata puhkust sisseastumiseksamite tegemiseks.

Täiskasvanute koolitusseadus § 8.:

 (1) Töötajale ja avalikule teenistujale antakse koolituses osalemiseks õppepuhkust.

 (2) Koolitusel osalemiseks antakse töötajale või avalikule teenistujale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

 (3) Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale ja avalikule teenistujale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest.

 (4) Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töötajale ja avalikule teenistujale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.

Täiskasvanute koolitusseadus § 9:   

Tööandja võib õppepuhkuse andmist edasi lükata juhul, kui üle 10 protsendi töötajatest või teenistujatest on samaaegselt õppepuhkusel.