2021/22 ÕPPEAASTA TEEMA, ÜLDEESMÄRGID 

Aasta teema: "Kogun tarkust mängumaal – vaatlen, uurin, avastan"

Õppeaasta märksõnad:

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2021/ 2022 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

1. Laps oskab tervist hoida; avastab ja uurib läbi erinevate meelte.

2. Õuesõppe kaudu omandab laps uusi teadmisi ja kogemusi läbi igapäevaste tegevuste avastades, uurides ja katsetades.

3. Aktiivõppemeetodid toetavad lapse sotsiaalseid oskusi, iseseisvust, algatusvõimet, terviklikku ja positiivset mina-pilti.

4. Mäng õpetab ja kinnistab lapsele uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ning arendab loovat väljendusoskust ja sotsiaalset suhtlemist.

5. Koostöös erinevate huvigruppidega loome lapsest lähtuva mängu- ja õpikeskkonna nii toas kui õues.

6. Meile on olulised hoolivad, austavad ja toetavad suhted nii laste kui täiskasvanute vahel.

Eesmärke toetavad tegevused:

 • Turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks erinevate õpetamismeetodite kasutamine
 • Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õppimine ning laste arendamine.
 • Õues õppimine ja loodusmatkadel osalemine lasteaia lähiümbruses.
 • Digivõimaluste lõimimine õppetöösse.
 • Laste loovuse toetamine.
 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mängu- ja õpikeskkonna kujundamisel rahvuslike elementide kasutamine.
 • Tervisepäevade ja terviseteemade käsitlemine.
 • Koos tegemise väärtustamine.
 • Laste suhteid ja käitumist reguleerivad rühmas ühiselt koostatud kokkulepped.
 • Laste arengu dokumenteerimine ühtsetel alustel.
 • Avatud  koostöö lastevanematega – lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi.
 • Koostöös lastevanematega erinevate ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine.
 • Koostööpartnerite kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRÕLLI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2021/ 22 õ. a.

Kuu

Üritus/ ürituse sisu

Kuupäev/ periood

SEPTEMBER

Tere päev „Tere lasteaed!" – traditsiooniline mängupidu, tunnustamine

2.09

Mängupidu „Tere sügis"  – sügismängude hommik õues

22.09

Sügisnäitus  –  sügisandide näitus rühmapaviljonides  

20. - 24.09

Pildistamine – kõik rühmad

 

 29.09

OKTOOBER

Õuesõppenädal, metsanädal „Sügisvärvid" – uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse, kasutada tegevusteks lasteaia õuesõpperada

4. - 8.10

Krõllimaja spordi- ja liiklusnädal lastele – spordihommikud; liikluspäev õuealal

11. - 15.10

NOVEMBER

Isadepäeva nädal  – rühmaüritused isadele, isade jalgpallimatš

8. - 12.11

Kadri- ja mardipäeva tähistamine – erinevad üritused rühmades

9.11 ja 25.11

I advendiküünla süütamine – jõulurahu väljakuulutamine

26.11

DETSEMBER

Advendiaeg, advendihommikud – erinevad rühmasisesed üritused, advendihommikud kahe rühma kaupa, advendiküünla süütamine

1.12 - 23.12

Jõulupeod  – erinevad peod ja üritused rühmas, saalis või majast väljas (teatrid, jõulumaad), külla tuleb jõuluvana

6. – 22.12

JAANUAR

Mängupidu „Kuuse ära saatmine" – saalis jõulupeo video või rühmade jõuluürituste piltide vaatamine; võimalusel õueüritus.

06.01

Õuesõppenädal, metsanädal „Jäljed lumel" – uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse,  matkad talvisesse loodusesse. Päkapikurada.

10. - 14.01

VEEBRUAR

Krõllimaja sünnipäevanädal – maja 56. sünnipäeva tähistamine erinevate üritustega. 1.02 - Pidu Krõlliga

31.01 - 4.02

Sõbrapäeva tähistamine – stiilipäev (rühma nime järgi kostümeerimine); koostegemised rühmaga, kellega jagatakse mänguväljakut; laste ideed

14.02

VEEBRUAR

Eesti Mäng mänguline viktoriin  Pokude, Sipsikute ning Muumide rühmas

16.02 – 25.02

Viljandi- ja kodumaateemaline näitus  – näitus saalis, koridorides

veebruar

Eesti Vabariigi 104. aastapäev – Vabariigi aastapäeva tähistamine lasteaias

23.02

MÄRTS

Krõllipesa teatrikuu – erinevate teatrite külastamine, etendused rühmadelt (vabatahtlik)

märts

Emakeelepäev – emakeele päeva tähistamine luuletuste lugemisega saalis

14.03

Kevadine mängupidu „Tere kevad" – kevadmängude hommik

21.03

Naljanädal – naljade jagamine rühmade vahel, karneval naljapäeval (1.04)

28. 03 – 01.04

APRILL

Tervise- ja südamekuu – spordi- ja terviseteemalised üritused lasteaias (hommikvõimlemine, tervisekõnnid, matkad)

aprill

Õuesõppe, metsanädal „Tere kevad" – uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse; matkad kevadisse loodusesse, kasutada tegevusteks lasteaia õuesõpperada

12. - 14.04

MAI

Emadepäeva nädal – liikumis- ja lustipidu emadepäeva nädalal

2. - 7.05

Kevadlaat – müügiletid, spordiõhtu, saapavise, laste kandmise võistlus jne 10.05

Lennupuu istutamine – kooliminejad lapsed istutavad õuealale puu või põõsa

26.05

Lõpupidu „Hüvasti, lasteaed!" – Pokude rühma koolieelikute lõpupidu, kell 15.00

27.05

Lastekaitsepäev lasteaias – õuemängud, õuelõuna, jäätise söömine.

31.05