2022/23 ÕPPEAASTA TEEMA, ÜLDEESMÄRGID 

Aasta teema: "Krõllipesa aastaring – põnevust igasse päeva"

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2022/ 2023 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Loome lapsele võimalused arenemiseks mängu kaudu, et lapses avaneks loovus, rõõm ning soov väljendada oma mõtteid, meeleolu ja fantaasiat.
 2. Toetame lapse individuaalseid võimeid, oskuseid ja huvisid õppe- ja kasvatusprotsessis ning igapäevategevustes.
 3. Toetame lapse avastamisrõõmu läbi õuesõppe.
 4. Arendame lapse digipädevusi.
 5. Täiendame õpi- ja kasvukeskkonda, toetades kõigi laste mitmekülgset arengut.
 6. Toetame igakülgselt eesti keelest erineva koduse keelega laste eesti keele õpet.
 7. Toetame üksteist, väärtustades koostööd.

Eesmärke toetavad tegevused:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengu eripäradega arvestamine;
 • eesti keelest erineva koduse keelega laste eesti keele õppe toetamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapse tervise hoidmine ja tervislike harjumuste kujundamine;
 • liikumisaktiivsuse edendamine;
 • õuesõppe võimaluste täiustamine (lapse õpitulemuseni jõutakse läbi looduses läbiviidavate mõtestatud ja elamuslike tegevuste);
 • laste arendamiseks erinevate digivõimaluste kasutamine;
 • avatud õpi- ja kasvukeskkonna täiendamine – anname lastele valiku-, mängu- ja tegutsemisvabaduse;
 • lapse loovuse toetamine;
 • „Kiusamisest vabaks" programmi rakendamine;
 • lapsele turvatunde loomine, eduelamuse võimaldamine;
 • kodu ja lasteaia koostöö väärtustamine, lastevanemate kaasamine;
 • lasteaia ja õppehoonete traditsioonide hoidmine ja eripärade teadvustamine;
 • Eestimaa ja kodulinn Viljandi kultuuri ja traditsioonide väärtustamine;
 • omandatud kogemuste jagamine kolleegilt- kolleegile õppimise kaudu.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRÕLLI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2022/ 23 õ. a.

Kuu

Üritus/ ürituse sisu

Kuupäev/ periood

SEPTEMBER

Terepäev „Palju õnne lasteaed!"

E, 5.09

Krõllipesa 5 laste üritus  - rongisõit liinil Mängupesa – Krõll

N, 15.09

 

Orienteerumismäng/aaretejaht lasteaia ümbruses

19. – 20.09

Sünnipäevadisko ja tortide fotonäitus (iga rühm valmistab oma tordi ja jäädvustab selle)

N, 29.09

Südamepäeva perespordipäev

N, 29.09

OKTOOBER

Õuesõppenädal/ metsanädal -

mänguline uurimisretk Krõlli õppe- ja mängurajal.

10. - 14.10

Mihklilaat

N, 13.10

NOVEMBER

I advent, jõulurahu väljakuulutamine

R, 25.11

DETSEMBER

Jõulumaa - jõuluks teha lasteaia õueala jõulumaaks. Ühine jõuluüritus õues lastevanematega.

K,15.12

 

JAANUAR

Õuesõppenädal, metsanädal

16. - 20.01

Lumememmepäev - valmistame lumememmesid, jäädvustame.

K, 18.01

VEEBRUAR

 

Krõllimaja 57. sünnipäev - pidu Krõlliga, igalt rühmalt etteaste.

K, 1.02

112 päev - mõni masin lasteaeda (pääste)

R, 10.02

Eesti Vabariigi 105. aastapäev pidulik aktus

T, 21.02.

MÄRTS

Teatrikuu karneval "Elas metsas..." – tsirkus lastega.

T, 14.03

APRILL

Südamenädal - väljasõit spordirajale (Holstre- Polli), erinevad tegevused lasteaias

T, 18.04

Õuesõppe, metsanädal „Tere kevad" -

mänguline uurimisretk lastevanematele Valuoja orus

T, 25.04

MAI

Lasteaia liikumis- ja liikluspäev (politsei + kiirabi)

T, 16.05

Lastekaitsepäev - liivakookide kohvik/ näitus, Miku - Manni lasteteater „Õuetrall"

K, 31.05

* Õppeaasta jooksul lähevad lapsed ja lapsevanemad ühisele rabamatkale. Iga rühm otsustab, millal üritus toimub.