2021/2022 ÕPPEAASTA TEEMA,  ÜLDEESMÄRGID

Aasta teema: "Kogun tarkust mängumaal – vaatlen, uurin, avastan"

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2021/ 2022 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

1. Laps oskab tervist hoida; avastab ja uurib läbi erinevate meelte.

2. Õuesõppe kaudu omandab laps uusi teadmisi ja kogemusi läbi igapäevaste tegevuste avastades, uurides ja katsetades.

3. Aktiivõppemeetodid toetavad lapse sotsiaalseid oskusi, iseseisvust, algatusvõimet, terviklikku ja positiivset mina-pilti.

4. Mäng õpetab ja kinnistab lapsele uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ning arendab loovat väljendusoskust ja sotsiaalset suhtlemist.

5. Koostöös erinevate huvigruppidega loome lapsest lähtuva mängu- ja õpikeskkonna nii toas kui õues.

6. Meile on olulised hoolivad, austavad ja toetavad suhted nii laste kui täiskasvanute vahel.

Eesmärke toetavad tegevused:

 • Turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks erinevate õpetamismeetodite kasutamine
 • Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õppimine ning laste arendamine.
 • Õues õppimine ja loodusmatkadel osalemine lasteaia lähiümbruses.
 • Digivõimaluste lõimimine õppetöösse.
 • Laste loovuse toetamine.
 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mängu- ja õpikeskkonna kujundamisel rahvuslike elementide kasutamine.
 • Tervisepäevade ja terviseteemade käsitlemine.
 • Koos tegemise väärtustamine.
 • Laste suhteid ja käitumist reguleerivad rühmas ühiselt koostatud kokkulepped.
 • Laste arengu dokumenteerimine ühtsetel alustel.
 • Avatud  koostöö lastevanematega – lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi.
 • Koostöös lastevanematega erinevate ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine.
 • Koostööpartnerite kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas ja e- õppekeskkonnas Stuudium kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÄNGUPESA ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2021/ 22 õ.a.

Kuu

Üritus/ ürituse sisu

Kuupäev/ periood

SEPTEMBER

Tere päev „Tere lasteaed!" – traditsiooniline mängupidu; tunnustamine

3.09

Liikumis- ja metsanädal – erinevad üritused

27.09 – 01.10

Südamepäev – spordipäev, templite kogumine õuealal erinevates tegevustes

29.09

OKTOOBER

Muusikapäev – idee ideekohvikust

1.10

Pildistamine – Kuusekäbid, Lepakäbid, Tammetõrud, Pähklid, Kastanid, Pärnaõied Pajutibud

22.10

NOVEMBER

Mängupesa sünnipäev (õige päev 2.11, mis on hingedepäev)

05.11

Poistenädal – erinevad üritused poistele

8. – 12.11

Isadepäeva nädal  – rühmasisesed üritused

Helkurinädal – üritus peredele

8. - 12.11

Kadri- ja mardipäeva tähistamine – erinevad üritused rühmades

9.11 ja 25.11

Advendihommik – I advendiküünla süütamine, jõulurahu väljakuulutamine

29.11

DETSEMBER

Advendihommikud – erinevad üritused, advendiküünla süütamine

06.12, 13.12

Jõulujutud jõuluajal – õhtuti erinevate jõulujuttude lugemine

detsember

Advendikontsert Jaani kirikus – kontsert

07.12  

Jõulupeod – erinevad peod ja üritused rühmas, saalis või majast väljas (teatrid, jõulumaad); külla tuleb jõuluvana.

8. – 17.12

JAANUAR

Kolmekuningapäev – jõulude ärasaatmine, rühmasisene jõuluaja lõpetamine

06.01

Talvine metsanädal – talvised tegemised looduses

24. – 28.01

VEEBRUAR

Sõbranädal – lumememmede ehitamine (igalt rühmalt, näitus)

14. – 18.02

Eesti sünnipäevanädal  – erinevad üritused, pidulik kontsert

21. – 25.02

Eesti Mäng – mänguline viktoriin  5 - 7 a. lastele

21. – 25.02

MÄRTS

Tüdrukutenädal – erinevad üritused tüdrukutele

07. – 11.03

Emakeelenädal teatrikuul – igalt rühmalt lavastatud luuletus

14. – 18.03

APRILL

Tervise- ja südamekuu – spordi- ja terviseteemalised üritused lasteaias

aprill

Naljapäev – karneval, tantsupidu, näidend

01.04  

Lihavõttenädal  – rühmasisesed tegemised, tegevused muusikatundides

11. – 14.04

Kevadine metsanädal – kevadised tegemised looduses

18. – 22.04

MAI

Emadepäeva nädal – emadepäevapeod (rühmasisesed)

02. – 06.05

Kevadlaat – müügilaat 11.05

Lõpupeod „Hüvasti, lasteaed!" – koolieelikute lõpupeod (Kastanid – 19.05, Pärnaõied  – 20.05, Pajutibud – 20.05)

19. – 20.05

Lastekaitsepäev lasteaias – jäätisepidu

31.05