KRÕLLI ÕPPEHOONE ASUB: Kagu 9, Viljandi, 71013

Krõlli õppehoone lühikirjeldus:

  • Krõlli õppehoone on 6-rühmaline lasteaed, mis asub Viljandis Paalalinna linnaosas. Asukoht on soodne last lasteaeda toovale lapsevanemale, kes elab Kesklinna, Paalalinna või Kantreküla piirkonnas.
  •  Krõlli õppehoone on ehitatud 1964/1965 tüüpprojekti nr 2-04-160 järgi, mis on koostatud RPI „Eesti Projekt" järgi 140 kohalise ja 6 rühmalisena.
  • Krõlli õppehoone alustas tööd 1. veebruaril 1966. aastal ja kandis aastatel 1965 – 1992  nime Viljandi V Lastepäevakodu. 1992. – 1995. aastal oli nimeks Viljandi V Lasteaed Krõll ja 1995 - 2017. aasta 1. septembrini kandis Krõlli õppehoone nime Viljandi Lasteaed Krõll.
  • Lasteaia esimene juhataja oli  Salme Vares. Tema tööd jätkas Liili Kupits.
  • Tähtsal kohal on õuesõpe ja keskkonnakasvatus, mille lähtealuseks on avastusõpe – lapsi suunatakse iseseisvalt tegutsema, liikuma, mõtlema ning avastama.