2.01.23

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA TÖÖKORRALDUSE REEGLID

Töökorralduse reeglid reguleerivad Viljandi Lasteaed Krõllipesa ja töötajate ühiseid käitumisreegleid töösuhetes. Lisaks reguleerivad tööandja ja konkreetse töötaja tööalaseid suhteid ametijuhend ja töötaja tööleping. Nimetatud aktidega reguleerimata küsimustes juhinduvad tööandja ja töötaja Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning headest ja üldtunnustatud käitumistavadest.

Töökorralduse reeglid on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele Viljandi lasteaed Krõllipesa töötajatele.

Töökorralduse reeglitega saab tutvuda siin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VILJANDI LINNAVALITSUSE HALLATAVA ASUTUSE VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA TÖÖTASUJUHEND

Töötasujuhend määrab kindlaks Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate  töötasustamise korralduse, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem. Töötasujuhendiga saab tutvuda SIIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA KODUKORD

Kodukorra üldsätted

  • Kodukord ja kõik lasteaia tegevused lähtuvad ÜRO lapse õiguste konventsioonist, lastekaitseseadusest, karistusseadusest,   koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
  • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  • Kodukorra järgimine on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele kohustuslik.

Viljandi Krõllipesa kodukorraga saab tutvuda SIIN

Kodukorra lisa 1 - Krõlli õppehoone õueala reeglid

Kodukorra lisa 2 - Mängupesa õueala reeglid

Kodukorra lisa 3 - Hädaolukorra lahendamise plaan

Kodukorra lisa 4 - Mängupesa õppehoone läbipääsukaartide väljastamine

Kodukorra lisa 5 Viljandi Lasteaed Krõllipesa videojälgimisseadmete kasutamise kord

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD