Koha kasutamise leping tuleb sõlmida läbi ARNO infokeskkonna.

https://arno.viljandi.ee/avaleht/?