MTÜ LASTEKAITSE LIIDU PROJEKT "KIUSAMISEST VABA LASTEAED"

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!"

Viljandi Krõllipesa Lasteaia töötajad on läbinud MTÜ Lastekaitse Liidu projekti "Kiusamisest vaba lasteaed" koolituse ja omavad õigust kasutada antud metoodikat.

Programmi "Kiusamisest vabaks" ennetava metoodika eesmärk lasteaias on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse austavalt ja sallivalt.

Kiusamisvastane programm põhineb neljal inimlikul väärtusel, milleks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

· Sallivus - näha ja arvestada lasterühma mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena. Näha erinevuses tugevust nii üksiku lapse kui ka rühma jaoks.

·   Austus - suhtuda austuse ja hoolivusega rühma kõigisse lastesse. Olla kõigile hea kaaslane. Mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

·  Hoolivus - näidata välja huvi, kaastunnet, hoolivust ja abivalmidust kõikide laste vastu - nii endast väiksemate kui ka eakaaslaste suhtes.

·      Julgus - jääda endale kindlaks ja panna paika oma piirid. Astuda vahele, kui näed mõnda last teiste piire ületamas. Olla julge ja hea kaaslane, kes astub ebaõiglusele vastu.

Lastele sotsiaalsete käitumismudelite edasiandmiseks on välja töötatud metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, plakat, kleepsud ning nõuandevoldik lapsevanematele, kus on kirjas viis olulist nõuannet:

1.    Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.

2.    Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).

3.      Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.

4.  Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes ei ole võimelised end ise kaitsma.

5.  Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Infot projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.ee