18.01.22

RIIKLIK JÄRELEVALVE

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Viljandi õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnas Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) eksperdi kontaktandmed:

Pärje Ülavere 

Parje.Ylavere@hm.ee

mobiiltelefon 5346 4448

lauatelefon 735 0167

(Tõnismägi 11, Tallinn)

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutuses reguleerib

TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

Teenistuslikku järelevalvet teostab Viljandi Linnavalitsus

Kontaktid:

Tiivi Tiido

Haridus- ja kultuuriameti ametijuhataja

435 4763

5273708

tiivi.tiido@viljandi.ee

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD