2022/ 23 Õ.A. TEGUTSEVAD MÄNGUPESA ÕPPEHOONES JÄRGMISED HUVIRINGID:

VILJANDI KUNSTIKOOLI KUNSTIRING 

5 - 7 aastaste laste ringitöö toimub Mängupesa õppehoones kaks korda nädalas, teisipäeviti, kell 14.30 – 15.15 ja neljapäeviti 16.00 - 16.45. Juhendajad on Reniita Romann ja Berta Kelder.

 Osalustasu kuus 20 €.

Avalduse saate esitada õppeaasta algul või Kunstikooliga kooskõlastates SIIT

Kui on küsimusi, võtke ühendust Viljandi Kunstikooli õppekorraldajaga Erika Reiss

+372 53 313 885 , info@viljandikunstikool.ee

 

*VILJANDI HUVIKOOLI TANTSU EELKOOL 

4 - 6 aastastele laste ringitöö toimub Mängupesa õppehoones kaks korda nädalas, teisipäeviti, kell 16.00 - 16.40 ja neljapäeviti, kell 14.50 - 15.30

Õpetajad: Leanika Mändma-Orasmaa ja Karoliine Käsper

Kuutasu on 24€ ning registreerimiseks tuleb täita ankeet - https://viljandihuvi.ope.ee/vastuvott.

Küsimuste korral kirjuta julgelt õpetaja Leanikale - leanikam@gmail.com

 

*VILJANDI MUUSIKAKOOLI EELASTME RÜHMATEGEVUS

Ringitöö toimub Mängupesa õppehoones eelkooliealistele lastele üks korda nädalas esmaspäeviti 12.50 - 13.35

Õpetaja: Krsiti Oolo - oolokristi@gmail.com

Kuutasu on 19€ ning registreerimiseks tuleb täita ankeet (eelastme lasteaia rühmaõppe avaldus) -https://www.viljandimuusikakool.ee/sisseastumise-avaldus

 

* SPORDITREENING POISTELE

toimub Mängupesa õppehoone võimlas üks kord nädalas teisipäeviti kell 14.45 - 15.30 

Õpetaja: Sirje Naarits, lisainfo sirje.naarits@krollipesa.ee.

 

* TAIBUKATE TEADUSKOOLI LOODUSRING 

Taibukate Teaduskooli loodusring "MINILABOR TAIBUDELE" toimub Viljandi Krõllipesa lasteaia mõlemas õppehoones (Mängupesa ja Krõll):
-> piimavulkaan, laavalamp, kummimuna jt põnevad katsed
-> loodusteadustega tuttavaks ise uurides ja katsetades
-> teemad vastavalt aastaringile ja looduse muutumisele
-> 1x kuus koolieelikute rühmadele

Loodusringi kuutasu on 5€, mille palume kanda Mittetulundusühing Taibukate Teaduskool arveldusarvele EE772200221059296123. Selgituseks märkige palun: 1) loodusring, 2) lapse nimi, 3) lasteaia nimi, 4) periood, mille eest tasute (nt "okt 2022" või "sept - dets 2022").

 

* SEPPS SPORDIRING

ERASPORDIKOOL SEPPS on Eesti laste ja noorte liikumist ning sporti edendav ja propageeriv huvikool. Viime läbi sportlikke, lõbusaid ja arendavaid mänge ning harjutusi, mis tagavad lapse igakülgse kehalise arengu – parandavad tasakaalu, koordinatsiooni, painduvust, osavust, kiirust, rühti, vastupidavust, täpsust jpm.

MEIE KODULEHEKÜLG https://sepps.eu

Treeningud toimub üks kord nädalas, esmaspäeviti 16.30 – 17.00

Treener: Viigi Kipper

TEIE LISAKÜSIMUSTELE VASTAB HEAL MEELEL:

Merlyn Leiman, ERASPORDIKOOL SEPPSi õppejuht

 E-mail: merlyn@sepps.eu

Telefon: +372 56 28 7449