Viljandi Krõllipesa Lasteaias on laste parimaks arenguks järgmised võimalused:

  • Kahes õppehoones (Krõll, Mängupesa) töötavad 2 logopeedi - Helle Siimann ja Ave Piip, kelle abi saavad kõik abivajavad lapsed (selgitavad logopeedid selgitavad igal sügisel kõikide aiaealiste laste kõne kontrolliga) ning vastavalt vajadustele nõustatakse kõiki lapsevanemaid.

KRÕLLI ÕPPEHOONES TEEB LOGOPEEDILIST TÖÖD LASTEGA HELLE SIIMANN:

esmaspäev: 15.00 - 17.00 

teisipäev: 8.30 - 13.00

kolmapäev: 8.30 - 13.00

neljapäev: - 

reede: 8.30 - 13.00

LAPSEVANEMATEGA KOHTUMINE TOIMUB EELNEVAL KOKKULEPPEL:

HELLE SIIMANN - tel.: 59151052 või helle.siimann@paevakeskus.ee 

 

MÄNGUPESA ÕPPEHOONES TEEB LOGOPEEDILIST TÖÖD LASTEGA AVE PIIP:

esmaspäev: 9.00 - 18.00

teisipäev: 8.00 - 13.00

kolmapäev: 8.00 - 14.00

neljapäev: 8.00 - 13.00

reede: 8.00 - 12.00

LAPSEVANEMATEGA KOHTUMINE TOIMUB  EELNEVAL KOKKULEPPEL:

AVE PIIP - tel.: 59151051 või ave.piip@paevakeskus.ee

 

Lisaks töötavad kahes õppehoones (Krõll, Mängupesa) 2 eripedagoogi MARIS SIIMAN ja ASTI SOSI. Eripedagoogide põhiülesandeks lasteaias on laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimine ja arendamine. Lisaks lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arendamise ning toimetuleku toetamiseks, vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja  -vormi ning õpikekkonna võimaluste leidmiseks. 

Mängupesa õppehoones tegeleb lastega Maris Siiman:

esmaspäev: 9.00 - 16.00

teisipäev: 9.00 - 14.00

kolmapäev: 9.00 - 17.00

neljapäev: 9.00 - 14.00

reede. -

LAPSEVANEMATEGA KOHTUMINE TOIMUB  EELNEVAL KOKKULEPPEL:

MARIS SIIMAN - tel.: 59151040 või maris.siiman@paevakeskus.ee

 

Krõlli õppehoones tegeleb lastega ASTI SOSI:

esmaspäev: 8.00 - 13.00

teisipäev - 8.00 - 13.00

kolmapäev: -

neljapäev: 8.00 - 16.00

reede - 8.30 - 15.30 (Mängupesa õppehoones)

LAPSEVANEMATEGA KOHTUMINE TOIMUB  EELNEVAL KOKKULEPPEL:

ASTI SOSI - tel.: 55648652 või asti.sosi@krollipesa.ee

  • Lapsevanemaid nõustavad kõigis nende kompetentsi kuuluvates küsimustes (kaasa arvatud koolikohustuse edasilükkamine) rühmaõpetajad, vajadusel erispetsialistid (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog), direktor või õppejuht.
  • Alates 1.01.2018 on Viljandi päevakeskuse juurde loodud perede ja laste osakond, kuhu on koondatud logopeedid, psühholoogid, eripedagoogid ja sotsiaalpedagoogid. Infot tugispetsialistide kohta saab laste ja perede osakonna juhatajalt :

    SIIRI KRUUSE - siiri.kruuse@paevakeskus, tel.: +372 5072427

  • Vajadusel on võimalik pöörduda Viljandimaa Rajaleidja keskuse või Viljandimaa nõustamiskomisjoni poole.