TERVIST EDENDAVAD LASTEAIAD 

Mängupesa õppehoone kuulub alates 2001. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Meie eesmärgiks on lapse arengut ja tervist positiivselt mõjutavate tegevuste kaudu laste tervislike elu- ja mõtteviiside kujundamine. 

Lasteaed võtab osa kampaaniast "Turvareid Viljandimaa lasteaedades".

Riiklikud tegevused terviseedenduses leiate:

www.tai.ee

www.terviseinfo.ee

www.toitumine.ee

www.kaijala.ee

www.trimm.ee

Maakondlikud tervisedenduslikud tegevused leiate:

viljandimaa.ee/tervis/

viljandimaatel.blogspot.com/

11. Malle Veedler