Blue-Bot haridusrobotite õpitoad koolieelikutele

10. ja 17. oktoobril 2017 toimusid Viljandi Lasteaed Krõllipesas Blue-Bot haridusrobotite õpitoad koolieelikutele. Krõllipesa õpetajad Merike Moks, Annika Loodus ja Kätlin Väli viisid läbi näidistegevusi Midrimaa ja Karlssoni lasteaedade 5 – 7 aastastele.

Eelnevalt olid lapsed valmistanud mängualuse jaoks teemakohased pildid, mis õpituppa kaasa võeti. Kui robotitega oli tuttavaks saadud, algas eesmärgistatud tegevus mängualusel, vastavalt iga rühma nädalateemale ja -eesmärkidele.

Tegevused õpitubades lõppesid erinevate mängude katsetamise ja läbimängimisega.

Projekt toimus üleeuroopalise programmeerimisnädala CodeWeek raames ja seda rahastas HITSA.

Fotod tegevustest - CodeWeek2017

https://drive.google.com/drive/folders/1_3fN2xSUNZVNFBgPFP78pfvPq0YF1jry?usp=sharing&ts=5a1c30a2

 

*****************************************************************************************************************

PROJEKT "PROGETIIGRI SEADMETE (BLUE-BOTI) KASUTAMINE ÕPPETEGEVUSTES"

Projekti kestvus: 2017 a. september – 2018 a. veebruar. 

Projekti juhivad: Riina Heinpõld,  Merike Moks, Kätlin Väli, Renate Hunt, Tiina Künapu, Annika Loodus, Hele Saar.

Projektis osalevad: 5 - 7 aastased lapsed  nende õpetajad ja õpetaja assistendid/abid. 

Projekti eesmärgid:

  • Kaasaegsete õppevahendite tutvustamine eesmärgiga muuta õppetegevused huvitavamaks ja mitmekesisemaks.
  • Laste ja õpetajate huvi äratamine infotehnoloogia valdkonna vastu.
  • Laste loogilise mõtlemise, matemaatiliste- ja eneseväljendusoskuste ning meeskonnatöö arendamine.

Projekti tegevuskava

1. Blue-boti seadmete soetamine.

2. Blue-boti lõimimine õppe- ja kasvatustegevustesse: matemaatika, keel ja kõne, kunst, mina ja keskkond.

3. Blue-boti tundma õppimine. Käivitamine, nuppude funktsioonid, kuidas koostada programmi. Etteantud ülesande järgi blue-boti programmeerimine ja katsetamine.

4. Blue-boti lõimimine keel ja kõne valdkonnaga. Teemamatil loo välja mõtlemine, blue.boti programmeerimine ja koos robotiga loo jutustamine.

5. Blue-boti abil tähematil tähtedest sõnade moodustamine ja roboti programmeerimine neid täheruute läbima.

6. Blue-boti lõimimine kunstiga. Laste grupid mõtlevad välja oma teemamati ja joonistavad selle õigete mõõtmetega paberile. Programmeerivad roboti ja jutustavad koos robotiga loo.

7. Blue-boti lõimimine matemaatikaga. Arvumatil roboti suunamine läbi kindlate arvude Nt. arvude järjestamine, (paaris ja paaritud arvud), numbrite järjestamine jne. Tehete matil roboti suunamine läbi kindla vastusega tehete ruutude.

8. Blue-boti teaduspäevad "Muna õpetab kana" (esitlused lastevanematele), kahe õppehoone vahelised teadusvõistlused: ülesannete täitmine ja loomine, takistuste läbimine jm.

Õpijuhised, tunnikavad, näited, pildid (Pihlamarjad)

Õpijuhised, tunnikavad, näited, pildid (Pokud)

Kogemused, tunnikavad, pildid (Pajutibud)