6.04.21

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA PÕHIMÄÄRUS

Vastu võetud 27.04.2017 nr 113

Määrus on kehtestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määruse nr 109 „Viljandi linna põhimäärus" § 39 lõige 1 punkti 2 alusel.

Viljandi lasteaed Krõllipesa põhimäärus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VILJANDI LINNAVALITSUSE HALLATAVA ASUTUSE VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA TÖÖTASUJUHEND

Töötasujuhend määrab kindlaks Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate  töötasustamise korralduse, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem. Töötasujuhendiga saab tutvuda SIIN

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD