9.11.18

Teade lapsevanemale!

Seoses töötasu alammäära muutumisega anname teada, et alates 01.01.2018 a. on suurenenud lasteaia õppetasu. Seega, alates 01.01.2018 a. on õppetasu 60 eurot kuus (12% töötasu alampalgast (500€).
Alus:

Viljandi linna koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord (Viljandi linna Linnavalitsuse 5.11.2018.a. määrus nr 22).

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD