9.01.18

Teade lapsevanemale!

Seoses töötasu alammäära muutumisega anname teada, et alates 01.01.2018 a. on suurenenud lasteaia õppetasu. Seega, alates 01.01.2018 a. on õppetasu 60 eurot kuus (12% töötasu alampalgast (500€).
Alus:

Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014.a. määrus nr 46.

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD