2019/2020 ÕPPEAASTA TEEMA,  ÜLDEESMÄRGID 

Aasta teema: „Mängides ja avastades terveks, targaks ja hoolivaks"

Õppeaasta märksõnad

 • Laps kui aktiivne osaleja õppeprotsessis.
 • Läbi mänguliste tegevuste uurime, avastame ja loome.
 • Laste suurem liikumisaktiivsus ja õues viibimine iga ilmaga - terve ja sportlik laps.
 • Keskkonnateadlikkusest lähtuv lasteaia areng  - projektitegevuste läbiviimine, praktiliste õuetegevuste läbiviimine. Uue KIK projekti esitamine.
 • Digivahendite kasutamine õppetegevustes.
 • Lapse individuaalse arengu ja arengulise erivajaduse toetamine.
 • Kiusamisvaba tegevuse jätkumine ja laienemine rühmades.
 • Avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav õpi- ja mängukeskkond.
 • Infovahetus erinevate huvigruppidega.
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö.
 • Meeskonnatöö olulisus lasteaia arengus - hea meeskonnatöö, koostöö, head suhted.
 • Tervise edendamine.
 • Lasteaia hea maine.

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2019/2020 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Toetame lapse arengut läbi mänguliste tegevuste, lapsest lähtuva metoodika kasutamise ja aktiivse liikumise. 
 2. Lapse individuaalsete vajaduste ning võimete märkamine koostöös lastevanemate ja tugispetsialistidega.
 3. Lasteaias on loodud mitmekülgset arengut soodustav ning turvaline õpi- ja mängukeskkond.
 4. Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse, mille tulemusena on lasteaia juhtimine, arendustegevus ja personalitöö ühtselt mõistetav ja läbipaistev.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRÕLLI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2019/ 20 õ. a.

Kuu

Kuupäev

Üritus

Ürituse sisu

September

 

Ümbrus ootab avastamist

 

2.09

Tere päev

Kell 11.30 Vaguni avamine.

Mängupidu „Tere lasteaed!"

20.09

 Sügispidu „Tere sügis"

Mänguhommik õues

23. - 27.09

Krõllimaja spordi- ja liiklusnädal lastele

Poiste- ja tüdrukute spordipäevad

Ühine liikluspäev õuealal.

Oktoober

 

Sügise värvid ja võlud

7. - 11.10

 

Õuesõpe, matkanädal

„Tere sügis"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Kooliminejate laste ühine üritus Valuoja orus

10.10

Pildistamine Krõllis

Kõikide rühmade pildistamine

15.10

Traditsiooniline väljasõit

Olustvere mõisapargi uurimine ja avastamine

21. – 25.10

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal

November

Pere ja kodu

4. - 8.11

Kogu maja isadepäeva nädal

Rühmaüritus isadele.

14.11

Lasteteater

"Anne Velli Lasteshow"

Külalisetendus "Kes tegi pahandust" Kell 10.30

25.11

Kadripäev

Üritused rühmades.

Karlssoni kooliminejate Kadrid külastavad Krõlli Kadrisid

29.11

I advendiküünla süütamine

Jõulurahu väljakuulutamine

Detsember

Muinasjutuline jõuluaeg

2.12 - 20.12

Advendiaeg

Erinevad rühmasisesed üritused

9. – 20.12

Jõulupeod

 

Erinevad peod ja üritused rühmas, saalis või majast väljas (teatrid, jõulumaad).

Külla tuleb jõuluvana.

23.12 – 5.01

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal.

Jaanuar

Talve võlud

13. - 17.01

Õuesõpe, matkanädal

„Jäljed lumel"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Matkad talvisesse loodusesse

Veebruar

Pidutseme koos

27. - 31.01

Lasteaia sünnipäevanädal

 

Lasteaia 54. sünnipäeva tähistamine

erinevate üritustega.

31.01 - Pidu Krõlliga „Krõllimaja talent"

17.02

Lasteteater „Rõõmulill"

Külalisetendus „Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva" kell 10.30. Pilet 2.20

20.02

Eesti Vabariigi 102. aastapäev

 Pidulik aktus toas või õues

24.02 – 1.03

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal

Märts

Kevad koputab uksele

märts

Teatrikuu

Ja nüüd teatrit tegema"

Erinevate teatrite külastamine. Kellel valmib rühmas mõni tore etendus, ootame huviga (vabatahtlik).

10.03

Lasteteater  „Miku-Manni"

Külalisetendus „Kes otsib, see leiab" kell 10.30

19.03

Kevadine mängupidu

Laulud, mängud kevadest.

Aprill

Nutikalt terveks

aprill

Tervise- ja südamekuu

Erinevad üritused tervise teemal

(hommikvõimlemine, kõnni terviseks, tervisematkad)

 

Tervisekuu väljasõit

Külastame Holstre-Polli Tervisekeskust

20. - 24.04

Õuesõppe, matkanädal

„Tere kevad"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Matk kevade otsingule.

20. – 24.04

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal

Mai

Õitsemise aeg

4. - 8.05

Emadepäeva nädal

Emadepäeva tähistamine rühmades või saalis.

19.05

Lennupuu istutamine

Kooliminejad lapsed istutavad õuealale puu või põõsa.

22.05

Lõpupidu

„Hüvasti, lasteaed!"

Koolieelikute lõpupidu: Pokud, kell 15.00

29.05

Lastekaitsepäev

Ühisüritus lasteaia õuealal