2020/21 ÕPPEAASTA TEEMA, ÜLDEESMÄRGID 

Aasta teema: „Heade mõtete ja tegudega muudame iseennast ja maailma"

Õppeaasta märksõnad:

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2020/2021 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Kasutame ümbritseva maailma tundma õppimiseks loovust, digivõimalusi ja teisi arendavaid meetodeid.
 2. Laps on algatusvõimeline, ettevõtlik, iseseisev ning suudab tegutseda koos kaaslastega.
 3. Lasteaias on loodud lapse arengut toetav, avatud, mitmekülgne ning innustav õpi- ja kasvukeskkond.
 4. Lapse arengu mitmekülgne ning järjepidev jälgimine ja toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.
 5. Huvigruppide kaasamine läbi erinevate koostöövormide toetab laste arengut.
 6. Koostööpartnerite kaasamine on muutnud õppe- ja kasvatustegevused mitmekesiseks.

Eesmärke toetavad tegevused:

 • Digivõimaluste lõimimine õppetöösse.
 • Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õppimine ning laste arendamine.
 • Koos tegemise väärtustamine.
 • Laste arengu dokumenteerimine toimub ühtsetel alustel.
 • Avatud  koostöö lastevanematega - lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi.
 • Laste suhteid ja käitumist reguleerivad rühmas ühiselt koostatud kokkulepped.
 • Õues õppimine ja loodusmatkadel osalemine lasteaia lähiümbruses.
 • Laste loovuse toetamine.
 • Koostöös lastevanematega erinevate ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine.
 • Turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks erinevate õpetamismeetodite kasutamine
 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mängu- ja õpikeskkonna kujundamisel rahvuslike elementide kasutamine.
 • Tervisepäevade ja terviseteemade käsitlemine.
 • Koostööpartnerite kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRÕLLI  ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2020/ 21 õ. a.

Kuu

Kuupäev

Üritus

Ürituse sisu

Vastutajad

September

Ümbrus ootab avastamist

9.09

Tere päev

Traditsiooniline mängupidu „Tere lasteaed!"

Kell 10.30

Meeskond/ õpetajad

22.09

Mängupidu

„Tere sügis"

Sügismängude hommik õues

Õpetajad/muusikaõpetaja

Oktoober

Sügise värvid ja võlud

5. - 9.10

 

Õuesõpe, matkanädal

„Sügisvärvid"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Õpetajad/ liikumisõpetaja

12. - 16.10

Krõllimaja spordi- ja liiklusnädal lastele

Spordihommikud.

Liikluspäev õuealal.

Tervisemeeskond/

õpetajad

19. – 25.10

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal

 

November

Pere ja kodu

2. - 6.11

Isadepäeva nädal

Rühmaüritused isadele.

Õpetajad/muusikaõpetaja

3.11

Lasteteater „Lepatriinu"

Külalisetendus

"Kuidas jänes endale lühikese saba sai"

Kell 9.30, Pilet 2.50

Õppejuhid

9.11 ja 25.11

Kadri- ja mardipäeva tähistamine

Erinevad üritused rühmades.

Muusikaõpetaja/ õpetajad

30.11

I advendiküünla süütamine

Jõulurahu väljakuulutamine

Muusikaõpetaja/ õpetajad

Detsember

Muinasjutuline jõuluaeg

1.12 - 23.12

Advendiaeg

Advendihommikud rühmades

Erinevad rühmasisesed üritused

Advendiküünla süütamine

Muusikaõpetaja/ õpetajad

7. – 23.12

Jõulupeod

 

Erinevad peod ja üritused rühmas, saalis või majast väljas (teatrid, jõulumaad).

Külla tuleb jõuluvana.

Õpetajad

23.12 – 10.01

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal.

 

Jaanuar

Talve võlud

11. - 15.01

Õuesõpe, matkanädal

„Jäljed lumel"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Matkad talvisesse loodusesse

Õpetajad

26.01

Lasteteater

„Anne Velli Lasteshow"

Külalisetendus „Sõnakuulmatu kukeke"

Kell 9.00. Pilet 2.50

Õppejuhid

Veebruar

Pidutseme koos

1. - 5.02

Krõlli sünnipäevanädal

 

Krõllimaja 55. sünnipäeva tähistamine

erinevate üritustega.

1.02 - Pidu Krõlliga, õueüritus

Meeskond/ muusika-/ liikumisõpetaja

16.02

Eesti Mäng

Mänguline viktoriin koolieelikutele

Muusikaõpetaja/ meeskond

19.02

Eesti Vabariigi

103. aastapäev

Vabariigi aastapäeva tähistamine lasteaias

Muusikaõpetaja/ õpetajad

22.02 – 28.02

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal

 

Märts

Kevad koputab uksele

märts

Krõllipesa teatrikuu

 

Erinevate teatrite külastamine. Ootame huviga etendusi rühmadelt (vabatahtlik).

Õpetajad

23.03

Kevadine mängupidu

„Tere kevad"

Kevadmängude hommik õues

Õpetajad/

muusikaõpetaja

Aprill

Nutikalt terveks

aprill

Tervise- ja südamekuu

Spordi- ja terviseteemalised üritused

(hommikvõimlemine, tervisekõnnid ja -matkad)

Tervisemeeskond/ õpetajad/

13.04

Lasteteater  „Nipitiri"

Külalisetendus „Järvepeegli saladus"

Kell 11.30, Pilet 2.50

Õppejuhid

12. - 16.04

Õuesõppe, matkanädal

„Tere kevad"

Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse.

Matkad kevadisse loodusesse

Õpetajad/

meeskond

19. – 25.04

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal

 

Mai

Õitsemise aeg

3. - 7.05

Emadepäeva nädal

Rühmaüritused emadele

Muusikaõpetaja/ õpetajad

20.05

Lennupuu istutamine

Kooliminejad lapsed istutavad õuealale

puu või põõsa.

Pokude rühma õpetajad

21.05

Lõpupidu „Hüvasti, lasteaed!"

Koolieelikute lõpupidu. Kell 15.00

Pokude rühma õpetajad

31.05

Lastekaitsepäev lasteaias

Teadusteater lastele

Õppejuhid/

õpetajad