MÄNGUPESA ÕPPEHOONE 2017/2018 ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID

Aasta teema: „Mina elan Eestis - Eesti Vabariik 100"

1. Lapsed on hoolivad kaaslaste suhtes, hoiavad Eestimaad ja neid ümbritsevat keskkonda.

TEGEVUSED ÕPPEAASTA EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

  • Hindame ja väärtustame oma kodu, Eestimaad ja selle loodust, eestimaalasi.
  •  Teeme koostööd peredega laste individuaalsuse toetamisel.
  • Arvestame laste arenguliste erivajadustega ja teeme koostööd tugispetsialistidega.
  • Kasutame kaasaegseid õpetamise metoodikaid.
  • Õppeprotsessi korraldamisel ja kasvukeskkonna kujundamisel lähtume iga lapse individuaalsetest vajadustest ja loomulikust arengust.

2. Lasteaia personal on motiveeritud, kaasatud lasteaia arendustegevusse ning teeb koostööd erinevate huvigruppidega

TEGEVUSED ÕPPEAASTA EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

  • Kaasame kogu lasteaia personali erinevates töögruppides osalemise kaudu lasteaia arendustegevusse.
  • Julgustame töötajaid avaldama arvamust, tegema ettepanekuid, küsima abi.
  • Oleme avatud koostöövõimalustele erinevate huvigruppidega, osalema ühisprojektides.

 

HEA LAPSEVANEM!

Lasteaeda tulek on suur muutus Teie lapse elus - et laps kiiremini kohaneks on tähtis, et valmistaksite teda selleks ette.

Anname mõningaid soovitusi, kuidas võiks pere selleks valmistuda, et lapse kohanemine oleks valutum ja kiirem.

Mida rohkem on vanem teinud eeltööd seda edukam ja kiirem on kohanemisprotsess!

 

Soovitused: : MINU LAPSEST SAAB LASTEAIA LAPS