2018/2019 ÕPPEAASTA TEEMA,  ÜLDEESMÄRGID

Aasta teema: „Õpin, Mõtlen, Mõistan"

Õppeaasta märksõnad

 • Laps kui aktiivne osaleja õppeprotsessis: väärtustada lapse isiksust, omaalgatust, suunates  teda läbi mänguliste ning uute tegevuste uurima, avastama ja looma.
 • Lapsesõbralik, mitmekesine, arendav õpi- ja mängukeskkond.
 • Lapse individuaalse arengu ja arengulise erivajaduse toetamine.
 • Praktiliste õuetegevuste läbiviimine.
 • Uue KIK projekti esitamine, projektitegevuste läbiviimine.
 • IKT- vahendite kasutamine õppetegevustes.
 • Infovahetus erinevate huvigruppidega.
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö.
 • Hea meeskonnatöö, koostöö, head suhted.
 • Tervise edendamine.
 • Lasteaia hea maine.

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2018/2019 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Laps omandab teadmisi ümbritsevast keskkonnast läbi mängu ja mänguliste tegevuste, uurides ja ise katsetades, vaadeldes ja mõtestades, matkides ja luues, harjutades ja meelde jättes.
 2. Lapse individuaalsete vajaduste ning võimete märkamine koostöös lastevanemate ja tugispetsialistidega.
 3. Õpi ja -kasvukeskkond toetab laste individuaalset arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks.
 4. Personal on kaasatud erinevate koostöövormide kaudu lasteaia arendustegevusse, mille tulemusena on lasteaia juhtimine, arendustegevus ja personalitöö ühtselt mõistetav, demokraatlik ja läbipaistev.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÄNGUPESA ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2018/ 19 õ. a.

Läbiv teema: Õpin, Mõtlen, Mõistan"

Kuu

Kuupäev

Üritus

Ürituse sisu

September

Viljandi 735

3.09

Tere, Krõllipesa!

Õppeaasta avaüritus lipuväljakul

 

Kodulinn Viljandi

 Tutvumine, matkamine, jms

Oktoober

Kirju- mirju sügis

8. – 12.10

Sügisene metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurimised ja muu metsaga seonduv

10.10

Pildistamine

Pildistamine toimub oma rühmas: Männikäbide, Pärnaõite, Tammetõrude, Lepakäbide, Kuusekäbide, Pähklite rühmas.

22. – 28.10

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal 

November

Poistest kasvavad mehed

2.11

Mängupesa maja sünnipäev

Mängupidu saalis, ühine kringlisöömine

14.11

Lasteteater "Nipitiri"

Külalisetendus "Võluleib" Kell 11.00, pilet 2.20

Terve kuu

Poiste tegemised

Mängud saalis, võistlused, meisterdamised, kohtumised meestega (erinevad elukutsed)

Detsember

Jõuluaeg

3.12

I advendiküünla süütamine

Jõulurahu väljakuulutamine

11.12

Advendikontsert Jaani kirikus

Kontsert Jaani kirikus kell 17.30

18.21.12

Jõulupeod rühmades

13.12 kell 16 Pärnaõied

          kell 17.15 Lepakäbid

18.12 kell 10 Pihlamarjad, Kastanid

          kell 17 Männikäbid

19.12 kell 10.00 sõimerühmad

          kell 17.00 Tammetõrud

20.12 kell 16.00 Pajutibud

          kell 17.00 Männikäbid

Kuusekäbid, Pähklid majast väljas.

24.12 – 6.01

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal.

Jaanuar

Külmvalge talv

14. – 18.01

Talvine metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurimised ja muu metsaga seonduv

31.01

Lasteteater "Rõõmulill"

 

Külalisetendus "Ma ei mängi sinuga"

Kell 9.30. Pilet 2.20

Veebruar

Eestimaal on sünnipäev

 

14.02

Sõbrapäev

Rühmasisesed tegemised

21.02

Eesti Mäng

Mänguline viktoriin koolieelikutele kell 10.00

22.02

Kontsert EV 101

Vabariigi aastapäeva kontsert lasteaia saalis kell 11.30, peale seda rühmades pidulik lõunasöök

25.02 – 3.03

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal 

Märts

Eesti keel – emakeel

 

 

5.03

Vastlapäev

Rühmasisene üritus, vastlaliug, vastlakombed

11. – 15. 03

Emakeele nädal

Väärtustame iga lapse emakeelt

14.03

Emakeelepäev

Lasteaia saalis esinevad rühmad temaatilise kavaga

Terve kuu

Tüdrukutest kasvavad naised

Mängud saalis, võistlused, meisterdamised, kohtumised naistega (erinevad elukutsed)

Aprill

Päikest täis kevad

Aprill

Südamekuu

Südamekuu plaan tervisemeeskonnalt

15. – 18.04

Lihavõtted

Rühmasisesed üritused

16. 04

Pildistamine

Pildistamine toimub Vahtraninad, Õunakeste, Kaseurbade, Pajutibude, Pihlamarjade, Kastanite rühmas.

Pildistamine toimub oma rühmas.

22. – 26.04

Kevadine metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurimised ja muu metsaga seonduv

22. – 28.04

KOOLIS VAHEAEG

 

Kordamine, mängude nädal 

Mai

 

10.05

Mängupesa liikumispidu TSIRKUS

Mängupidu lasteaia siseõues

22.05

Pähklite rühma lõpupidu

Pähklite rühma lõpupidu lasteaia saalis
kell 16.00

23.05

Kuusekäbid rühma lõpupidu

Kuusekäbide rühma lõpupidu lasteaia saalis

kell 16.00

28.05

Lasteteater "Hea Tuju"

Külalisetendus "Minu päev lasteaias"

Kell 10.30, pilet 2.20 

31.05

Lastekaitsepäev

Ühisüritus lasteaia õuealal