MÄNGUPESA ÕPPEHOONE 2017/2018 ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID

Aasta teema: „Mina elan Eestis - Eesti Vabariik 100"

1. Lapsed on hoolivad kaaslaste suhtes, hoiavad Eestimaad ja neid ümbritsevat keskkonda.

TEGEVUSED ÕPPEAASTA EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

  • Hindame ja väärtustame oma kodu, Eestimaad ja selle loodust, eestimaalasi.
  •  Teeme koostööd peredega laste individuaalsuse toetamisel.
  • Arvestame laste arenguliste erivajadustega ja teeme koostööd tugispetsialistidega.
  • Kasutame kaasaegseid õpetamise metoodikaid.
  • Õppeprotsessi korraldamisel ja kasvukeskkonna kujundamisel lähtume iga lapse individuaalsetest vajadustest ja loomulikust arengust.

2. Lasteaia personal on motiveeritud, kaasatud lasteaia arendustegevusse ning teeb koostööd erinevate huvigruppidega

TEGEVUSED ÕPPEAASTA EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

  • Kaasame kogu lasteaia personali erinevates töögruppides osalemise kaudu lasteaia arendustegevusse.
  • Julgustame töötajaid avaldama arvamust, tegema ettepanekuid, küsima abi.
  • Oleme avatud koostöövõimalustele erinevate huvigruppidega, osalema ühisprojektides.