2019/2020 ÕPPEAASTA TEEMA,  ÜLDEESMÄRGID

Aasta teema: "Mängides ja avastades terveks, targaks ja hoolivaks"

Õppeaasta märksõnad

 • Laps kui aktiivne osaleja õppeprotsessis.
 • Läbi mänguliste tegevuste uurime, avastame ja loome.
 • Laste suurem liikumisaktiivsus ja õues viibimine iga ilmaga - terve ja sportlik laps.
 • Keskkonnateadlikkusest lähtuv lasteaia areng  - projektitegevuste läbiviimine, praktiliste õuetegevuste läbiviimine. Uue KIK projekti esitamine.
 • Digivahendite kasutamine õppetegevustes.
 • Lapse individuaalse arengu ja arengulise erivajaduse toetamine.
 • Kiusamisvaba tegevuse jätkumine ja laienemine rühmades.
 • Avastamisrõõmu pakkuv ja uudishimu ergutav õpi- ja mängukeskkond.
 • Infovahetus erinevate huvigruppidega.
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö.
 • Meeskonnatöö olulisus lasteaia arengus - hea meeskonnatöö, koostöö, head suhted.
 • Tervise edendamine.
 • Lasteaia hea maine.

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2019/2020 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

1. Toetame lapse arengut läbi mänguliste tegevuste, lapsest lähtuva metoodika kasutamise ja aktiivse liikumise. 

2. Lapse individuaalsete vajaduste ning võimete märkamine koostöös lastevanemate ja tugispetsialistidega.

3. Lasteaias on loodud mitmekülgset arengut soodustav ning turvaline õpi- ja mängukeskkond.

4. Personal on kaasatud lasteaia arendustegevusse, mille tulemusena on lasteaia juhtimine, arendustegevus ja personalitöö ühtselt mõistetav ja läbipaistev.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÄNGUPESA ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2019/ 20 õ. a.

Kuu

Kuupäev

Üritus

Ürituse sisu

September

Ümbrus ootab avastamist

2.09

Tere suur ja väike Krõllipesa laps!

Õppeaasta avaüritus toas ja õues

23. - 27.09

Spordinädal

Orienteerumine oma kodulinnas

Oktoober

Sügise värvid ja võlud

14. - 18.10

Sügisene metsanädal

Metsas käigud – matkad, sügise ilu uurimine

21. - 27.10

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal 

November

Pere ja kodu

1.11

Mängupesa maja sünnipäev

Mängupidu saalis, ühine kringlisöömine

7.11 Pildistamine Pildistamine Männikäbide, Pärnaõite, Tammetõrude, Lepakäbide, Pajutibude rühmas.

14.11

Lasteteater

"Anne Velli Lasteshow"

Külalisetendus "Kes tegi pahandust" Kell 9.30

Detsember

Muinasjutuline jõuluaeg

2., 9. ja 16.12

Advendihommikud

Advendihommikud õues, advendiküünla süütamine, erinevad tegemised rühmas

3. või 10.12

Advendikontsert Jaani kirikus

Kontsert Jaani kirikus

10.19.12

Jõulupeod rühmades

Erinevad peod ja üritused rühmades, saalis või majast väljas (teatrid, jõulumaad).

Külla tuleb jõuluvana. 

25.12 – 5.01

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal.

Jaanuar

Talve võlud

20. – 24.01

Talvine metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurime ja avastame talvist loodust

Veebruar

 

Pidutseme koos

17.02

Lasteteater „Rõõmulill"

Külalisetendus „Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva" kell 9.30. Pilet 2.20

19.02

Eesti Mäng

Mänguline viktoriin koolieelikutele

21.02

Kontsert EV 102

Vabariigi aastapäeva kontsert lasteaia saalis

24.02 – 1.03

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal 

Märts

 

Kevad koputab uksele

märts

Teatrikuu

Ja nüüd teatrit tegema"

Erinevate teatrite külastamine. Kellel valmib rühmas mõni tore etendus, ootame huviga (vabatahtlik).

10.03

Lasteteater 

„Miku-Manni"

Külalisetendus „Kes otsib, see leiab" kell 9.30

23. – 27.03

Kevadine metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurime avastame kevadist loodust

Aprill

Nutikalt terveks

aprill

Südamekuu

Südamekuu plaan tervisemeeskonnalt

 

Pildistamine

Pildistamine toimub Kuusekäbide,

Kaseurbade, Pihlamarjade, Pähklite Kastanite rühmas.

19. – 25.04

 

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal 

Mai

Õitsemise aeg

4. - 8.05

Emadepäeva nädal

Emadepäeva tähistamine rühmades või saalis.

13.05

Tammetõrude rühma lõpupidu

Tammetõrude rühma lõpupidu lasteaia saalis

14.05

Lepakäbide rühma lõpupidu

Lepakäbide rühma lõpupidu lasteaia saalis