2020/2021 ÕPPEAASTA TEEMA,  ÜLDEESMÄRGID

Aasta teema: „Heade mõtete ja tegudega muudame iseennast ja maailma"

Vastavalt lasteaia arengustrateegiale, eelmise õppeaasta töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 20202021 õppeaasta üldeesmärgid järgmised:

 1. Kasutame ümbritseva maailma tundma õppimiseks loovust, digivõimalusi ja teisi arendavaid meetodeid.
 2. Laps on algatusvõimeline, ettevõtlik, iseseisev ning suudab tegutseda koos kaaslastega.
 3. Lasteaias on loodud lapse arengut toetav, avatud, mitmekülgne ning innustav õpi- ja kasvukeskkond.
 4. Lapse arengu mitmekülgne ning järjepidev jälgimine ja toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös.
 5. Huvigruppide kaasamine läbi erinevate koostöövormide toetab laste arengut.
 6. Koostööpartnerite kaasamine on muutnud õppe- ja kasvatustegevused mitmekesiseks.

Eesmärke toetavad tegevused:

 • Digivõimaluste lõimimine õppetöösse.
 • Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õppimine ning laste arendamine.
 • Koos tegemise väärtustamine.
 • Laste arengu dokumenteerimine toimub ühtsetel alustel.
 • Avatud  koostöö lastevanematega - lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi.
 • Laste suhteid ja käitumist reguleerivad rühmas ühiselt koostatud kokkulepped.
 • Õues õppimine ja loodusmatkadel osalemine lasteaia lähiümbruses.
 • Laste loovuse toetamine.
 • Koostöös lastevanematega erinevate ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine.
 • Turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks erinevate õpetamismeetodite kasutamine
 • Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, mängu- ja õpikeskkonna kujundamisel rahvuslike elementide kasutamine.
 • Tervisepäevade ja terviseteemade käsitlemine.
 • Koostööpartnerite kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse.

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas ja e- õppekeskkonnas Stuudium kättesaadavad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÄNGUPESA ÕPPEHOONE ÜHISÜRITUSTE KAVA 2020/ 21 õ. a.

 

Kuu

Kuupäev

Üritus

Ürituse sisu

Vastutajad

September

Ümbrus ootab avastamist

11.09

Terepäev Mängupesas

Õppeaasta avaüritus õues

Õpetajad/ meeskond

Oktoober

Sügise värvid ja võlud

 

28.09 – 9.10

Sügisene metsa- ja spordinädal

Metsas käigud – matkad, sügise ilu uurimine

Orienteerumine „Kohad meie ümber"

Õuesõppe meeskond/ Tel-meeskond/ õpetajad

19. – 25.10

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal

 

26. – 30.10

Mängupesa sünnipäevanädal

"Nutikalt terveks"

Mängupesamaja 75. sünnipäeva tähistamine

erinevate üritustega.

Hitsa projekti ühisüritus "Nutikalt terveks"

Muusikaõpetaja/ meeskond/ õpetajad

November

Pere ja kodu

3.11

Lasteteater „Lepatriinu"

Külalisetendus

"Kuidas jänes endale lühikese saba sai"

Kell 10.15 I grupp, 11.30 II grupp. Pilet 2.50

Õppejuhid

9. – 13.11

Isadepäeva nädal

Rühmaüritused isadele.

 

Õpetajad/muusikaõpetaja

9.11 ja 25.11

Kadri- ja Mardipäeva tähistamine

Erinevad üritused rühmades

Õpetajad

Detsember

Muinasjutuline jõuluaeg

1.12 - 23.12

Advendiaeg

Advendihommikud rühmades

Erinevad rühmasisesed üritused

Advendiküünla süütamine

 

Muusikaõpetaja/õpetajad

1.12

Advendikontsert Jaani kirikus

Kontsert Jaani kirikus

Muusikaõpetaja/ õpetajad

7. – 18.12

Jõulupeod rühmades

Erinevad peod ja üritused rühmades, saalis või majast väljas. Rahvajuttude ette lugemine.

Külla tuleb jõuluvana.

Rühmameeskonnad/

muusikaõpetaja

25.12 – 10.01

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal.

 

Jaanuar

Talve võlud

18. – 22.01

Talvine metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurime ja avastame talvist loodust

Õuesõppe meeskond/ õpetajad/ õppejuhid

26.01

Lasteteater

„Anne Velli Lasteshow"

Külalisetendus „Sõnakuulmatu kukeke"

Kell 10.30 I grupp, kell 11.30 II grupp. Pilet 2.50

Õppejuhid

Veebruar

 

Pidutseme koos

18.02

Eesti Mäng

Mänguline viktoriin koolieelikutele

Meeskond/ õpetajad

23.02

Eesti Vabariigi

103. aastapäev

Vabariigi aastapäeva tähistamine lasteaias

Muusikaõpetaja/ meeskond

22.02 – 28.02

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal 

 

Märts

 

Kevad koputab uksele

märts

Krõllipesa teatrikuu

 

Erinevate teatrite külastamine. Ootame huviga etendusi rühmadelt (vabatahtlik).

Õpetajad

8. – 12.03

Emakeelenädal

Räägime ilusas eesti keeles

Õpetajad

22. – 26.03

Kevadine metsanädal

Metsas käigud – matkad, uurime avastame kevadist loodust

Õuesõppe meeskond/ õpetajad/ õppejuhid

Aprill

Nutikalt terveks

aprill

Südamekuu

Spordi- ja terviseteemalised üritused

 

Tervisemeeskond

13.04

Lasteteater  „Nipitiri"

Külalisetendus „Järvepeegli saladus"

Kell 9.15 I grupp, kell 10.10 II grupp. Pilet 2.50

Õppejuhid

19. – 25.04

KOOLIS VAHEAEG

Kordamine, mängude nädal

 

Mai

Õitsemise aeg

3. - 7.05

Emadepäeva nädal

Rühmaüritused emadele.

Muusikaõpetaja/ õpetajad

mai

Mängupeod Ozobot'i ja Qobo robotitega

Mängupeod 2 - 7 aastastele lastele

IT -meeskond/ õpetajad

mai

Jutuhommikud

Makeblock aTiny-ga

Üritused 2 - 5 aastastele lastele

IT-meeskond/ õpetajad

 

Kooliminejate lõpupeod

Lõpupeod lasteaia saalis

Muusikaõpetaja/ õpetajad

31.05

Lastekaitsepäev lasteaias

Teadusteater lastele

Õppejuhid/

õpetajad