LASTEASUTUSE PÄEVAKAVA

Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, millal vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, lastele endile meeldivad tegevused, liikumine jm), piisavalt õues viibimine ning õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00 – 19.00

7.00

Laste saabumine, mäng, vabategevus.

8.30 - 9.00

Hommikusöök.

9.00 - 12.45

Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused (muusika- ja liikumistegevused, mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst); organiseeritud mängud; õuetegevused (õuesõpe, sportlikud tegevused, vaba mäng, jalutuskäigud, õppekäigud, liikumismängud).

LÕUNASÖÖK

 

12.00 - 12.40

Sõimerühma lõunasöök

12.10 - 12.40

Aiarühmade lõunasöök

12.30 - 13.00

Vanem aiarühma lõunasöök

VAIKNE AEG

 

12.40 - 14.30

Sõimerühma päevane puhkeaeg

13.00 - 14.30

Vaikne aeg aiarühmades

13.30 - 14.30

Vanema aiarühma puhkeaeg valikuvõimalusega une ja muu tegevuse (nt. huvitegevus) vahel

ÕHTUSED TEGEVUSED

 

14.30 - 15.40

Arendavad ja sportlikud tegevused. Mäng ja vabategevus.

15.40 -16.10   

Õhtuoode

16.00 - 18.00 

Vaba mäng. Laste koju saatmine. Koostöö lastevanematega

18.00 - 19.00

Mäng ja vaba tegevus, koostöö lastevanematega

19.00

Paneme lasteaia uksed lukku.

Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe- kasvatustegevus.

1. jaanuarile, 24. veebruarile, 23. juunile ja 24. detsembrile vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Lasteaed on avatud 16.00-ni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEA LAPSEVANEM!

Lasteaeda tulek on suur muutus Teie lapse elus - et laps kiiremini kohaneks on tähtis, et valmistaksite teda selleks ette.

Anname mõningaid soovitusi, kuidas võiks pere selleks valmistuda, et lapse kohanemine oleks valutum ja kiirem.

Mida rohkem on vanem teinud eeltööd seda edukam ja kiirem on kohanemisprotsess!

Soovitused: MINU LAPSEST SAAB LASTEAIA LAPS