Head lapsevanemad!

Meie lasteaias töötab 18.00 – 19.00 valverühm

Valverühm ei asu kindlas rühmaruumis, vaid töötab vastavalt graafikule.

Infot valverühmade kohta saate lugeda SIIT:

 

LASTEASUTUSE PÄEVAKAVA

Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, millal vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, lastele endile meeldivad tegevused, liikumine jm), piisavalt õues viibimine ning õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00 – 19.00

7.00

Laste saabumine, mäng, vabategevus.

8.30 - 9.00

Hommikusöök.

9.00 - 12.45

Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused (muusika- ja liikumistegevused, mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst); organiseeritud mängud; õuetegevused (õuesõpe, sportlikud tegevused, vaba mäng, jalutuskäigud, õppekäigud, liikumismängud).

LÕUNASÖÖK

 

12.00 - 12.40

Sõimerühma lõunasöök

12.10 - 12.40

Aiarühmade lõunasöök

12.30 - 13.00

Vanem aiarühma lõunasöök

VAIKNE AEG

 

12.40 - 14.30

Sõimerühma päevane puhkeaeg

13.00 - 14.30

Vaikne aeg aiarühmades

13.30 - 14.30

Vanema aiarühma puhkeaeg valikuvõimalusega une ja muu tegevuse (nt. huvitegevus) vahel

ÕHTUSED TEGEVUSED

 

14.30 - 15.40

Arendavad ja sportlikud tegevused. Mäng ja vabategevus.

15.40 -16.10   

Õhtuoode

16.00 - 18.00 

Vaba mäng. Laste koju saatmine. Koostöö lastevanematega

18.00 - 19.00

Mäng ja vaba tegevus valverühmas, koostöö lastevanematega

19.00

Paneme lasteaia uksed lukku.

Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe- kasvatustegevus.

1. jaanuarile, 24. veebruarile, 23. juunile ja 24. detsembrile vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Lasteaed on avatud 16.00-ni.