VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA KODUKORD

Kodukorra üldsätted

  • Kodukord ja kõik lasteaia tegevused lähtuvad ÜRO lapse õiguste konventsioonist, lastekaitseseadusest, karistusseadusest,   koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
  • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  • Kodukorra järgimine on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele kohustuslik.

Viljandi Krõllipesa kodukorraga saab tutvuda SIIN

Kodukorra lisa 1 - Krõlli õppehoone õueala reeglid

Kodukorra lisa 2 - Mängupesa õueala reeglid

Kodukorra lisa 3 - Hädaolukorra lahendamise plaan

Kodukorra lisa 4 - Mängupesa õppehoone läbipääsukaartide väljastamine

Kodukorra lisa 5 - Viljandi Lasteaed Krõllipesa videojälgimisseadmete kasutamise kord

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA  HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN

Hädaolukorra lahendamise plaan on dokument, millega kirjeldatakse hädaolukorra lahendamise toimimist tervikuna. Koostamisel on lähtutud Rocca al Mare Kooli eestvedamisel ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projekti „Kriisiolukorras tegutsemise plaani koostamise juhendmaterjali ja näidisplaani koostamine koolidele ja lasteaedadele" raames valminud juhenditest ja näidistest kooli/lasteaia hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks.

Hädaolukorra lahendamise plaaniga saab tutvuda SIIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LASTEASUTUSE PÄEVAKAVA

Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, millal vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, lastele endile meeldivad tegevused, liikumine jm), piisavalt õues viibimine ning õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00 – 19.00

7.00

Laste saabumine, mäng, vabategevus.

8.30 - 9.00

Hommikusöök.

9.00 - 12.45

Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused (muusika- ja liikumistegevused, mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst); organiseeritud mängud; õuetegevused (õuesõpe, sportlikud tegevused, vaba mäng, jalutuskäigud, õppekäigud, liikumismängud).

LÕUNASÖÖK

 

12.00 - 12.40

Sõimerühma lõunasöök

12.10 - 12.40

Aiarühmade lõunasöök

12.30 - 13.00

Vanem aiarühma lõunasöök

VAIKNE AEG

 

12.40 - 14.30

Sõimerühma päevane puhkeaeg

13.00 - 14.30

Vaikne aeg aiarühmades

13.30 - 14.30

Vanema aiarühma puhkeaeg valikuvõimalusega une ja muu tegevuse (nt. huvitegevus) vahel

ÕHTUSED TEGEVUSED

 

14.30 - 15.40

Arendavad ja sportlikud tegevused. Mäng ja vabategevus.

15.40 -16.10   

Õhtuoode

16.00 - 18.00 

Vaba mäng. Laste koju saatmine. Koostöö lastevanematega

18.00 - 19.00

Mäng ja vaba tegevus valverühmas, koostöö lastevanematega

19.00

Paneme lasteaia uksed lukku.

Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe- kasvatustegevus.

1. jaanuarile, 24. veebruarile, 23. juunile ja 24. detsembrile vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Lasteaed on avatud 16.00-ni.