LASTEKAITSE LIIDU PROJEKTI „KIUSAMISEST VABA LASTEAED" TUTVUSTUS

 

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks", milles keskendutakse 3-10 aastastele lastele.

Eestis veab projekti "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" MTÜ Lastekaitse Liit.

Enamasti on kiusamisevastased tegevused suunatud koolidele, kuid parema, positiivsema ja sõbralikuma koolikeskkonna saavutamiseks on võimalik tegutseda juba varem.

Projekti eesmärgid:

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, õpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed.

Nimetatud projekt on seotud 01.septembril 2008a. jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Seetõttu sobib väga hästi lasteaedadele.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. "Kiusamiseks vabaks" projekt keskendub kogu lasterühmale  ja klassile tervikuna.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Väikeste lastega ei saa otseselt väärtushinnangutest rääkida, seepärast on välja töötatud sotsiaalsed käitumismudelid.

Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver). mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaaži raamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele, kus kirjas 5 olulist nõuannet vanemale:

1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisis rühma erinevate lastega.

2. Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).

3. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.

4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.

5. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

MTÜ Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest vaba lasteaed" alustas pilootprojektina 2010 aastal, 10 Eesti lasteaias, kaasates igast lasteaiast 2 lasterühma, kokku 20 rühma. Lasteaiad, kes liitusid:

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar, Elva Lasteaed Murumuna, Kohtla – Järve Lasteaed Kirju- Mirju, Rakvere Lasteaed Triin, Tallinna Allika Lasteaed (vene õppekeelega), Tallinna Linnupesa Lasteaed, Tallinna Padriku Lasteaed, Tallinna Paekaare Lasteaed, Tallinna Lasteaed Pallipõnn, Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed.

2011 aastal liitusid projektiga 3 uut lasteaeda: Paide Lasteaed, Pärnu Raeküla Lasteaed, Võru Lasteaed Sõleke, ning möödunud aastal projektiga alustanud lasteaedadest kaks uut rühma, kokku 26 rühma.

Projekti koostööpartnerid on: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eelkoolipedagoogika ja algõpetuse osakond

III PROJEKTI VÕRGUSTIK

Võrgustikku kuuluvad projektis osalevad lasteaiaõpetajad, lasteasutuse juhid, nende asetäitjad ja koolitajad.