2020/21 Õ.A. TEGUTSEVAD MÄNGUPESA ÕPPEHOONES JÄRGMISED HUVIRINGID:

VILJANDI KUNSTIKOOLI KUNSTIRING 

5 - 6 aastaste laste ringitöö toimub Mängupesa õppehoones üks korda nädalas, teisipäeviti, kell 14.30 – 15.15. Juhendaja on Reniita Romann, grupi suurus max 10 last.  Osalustasu kuus 15 €.

Avalduse saate esitada SIIT - Kunstiring lasteaias

Kui on küsimusi, võtke ühendust Viljandi Kunstikooli õppekorraldajaga Erika Reiss

+372 53 313 885 , info@viljandikunstikool.ee

 

TAIBUKATE TEADUSKOOLI LASTEAIARÜHM KOOLIEELIKUTELE

6 -7 aastaste laste ringitöö toimub Mängupesa õppehoones kord kuus, kell 14.45 - 15.30. Tunni pikkus 45 minutit ning õppetöö toimub läbi mänguliste ja käeliste tegevuste.

Grupi suurus kuni 10 last.

Lapsevanemal tuleb tasuda I perioodi (september, oktoober, november) eest kokku 15 €.

Info ja registreerimine: lilian.tambek@vjk.vil.ee

 

*VILJANDI HUVIKOOLI TANTSU EELKOOL 

4 - 6 aastastele laste ringitöö toimub Mängupesa õppehoones üks korda nädalas, kolmapäeviti, kell 16.10 - 16.55

Õpetaja: Reelika Poroson.

Kuutasu on 18€ ning registreerimiseks tuleb täita ankeet - https://viljandihuvi.ope.ee/vastuvott.

Proovitund toimub 30. septembril, tunnid algavad 7. oktoobrist. Küsimuste korral kirjuta julgelt õpetaja Reelikale - reelika.poroson@gmail.com

 

*VILJANDI MUUSIKAKOOLI EELASTME RÜHMATEGEVUS

Ringitöö toimub Mängupesa õppehoones eelkooliealistele lastele üks korda nädalas esmaspäeviti 13.15 - 14.00

Õpetaja: Krsiti Oolo - oolokristi@gmail.com

Esimene tund toimub: 5.oktoobril.

Kuutasu on 15€ ning registreerimiseks tuleb täita ankeet (eelastme lasteaia rühmaõppe avaldus) -https://www.viljandimuusikakool.ee/sisseastumise-avaldus

 

 

SPORDITREENING TÜDRUKUTELE JA POISTELE

toimub Mängupesa õppehoone võimlas kaks kord nädalas esmaspäeviti kell 14.45 - 15.30 tüdrukutele ja kolmapäeviti kell 14.45 - 15.30 poistele.

Grupi suurus on kuni 15 last.

Õpetaja: Sirje Naarits, lisainfo sirje.naarits@krollipesa.ee.