MIS ON HOOLEKOGU?

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga (Koolieelse lasteasutuse seadus).

HOOLEKOGU TÖÖ KORRALDAMINE

  • oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja;
  • õigus on saada lasteaia direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  • töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1 kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

HOOLEKOGU PÄDEVUS

  • kuulab lasteaia direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • teeb lasteaia direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu lasteaia direktori või õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi. 

LASTEAIA EESMÄRGID HOOLEKOGU TÖÖS

1. Lasteaia tegevuse toetamine läbi heategevuse.

2. Turvalise õpi- ja kasvukeskkonna täiendamine ning lastevanemate teadlikkuse tõstmine ja kaasamine ennetustöösse (rühmakoosolekud, info edastamine jne).

3. Õppe- ja kasvatustöö toetamine.

 

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA ÜHISHOOLEKOGU LIIKMED 2017/18

Liisi Mänd-Hein                                   Ühishoolekogu esimees, Krõlli õppehoone hoolekogu esimees, Pokude rühma esindaja

liisi.mandhein@gmail.com

Jaana Seeba Ühishoolekogu aseesimees, Mängupesa õppehoone esimees, Männikäbide rühma esindaja janaseeba@gmail.com
Maarika Õmblus Mängupesa õppehoone hoolekogu aseesimees, Kuusekäbide rühma esindaja kureplika@gmail.com
Andres Mägi Krõlli õppehoone aseesimees, Lepatriinude rühma esindaja andres.magi@viljandi.ee
Triinu Rõigas Krõlli õppehoone Naksitrallide rühma esindaja triinu.roigas@gmail.com
Liis Mutle Krõlli õppehoone Mõmmide rühma esindaja sanderls@hot.ee
Renate Hunt Krõlli õppehoone õpetajate esindaja renate.hunt@krollipesa.ee
Albina Garilova Mängupesa õppehoone Kastanite rühma esindaja albina.gavrilova@mail.ee
Maarit Niinepuu Mängupesa õppehoone  Kaseurbade rühma esindaja maarit.niinepuu@gmail.com
Reet Pajumägi

Mängupesa õppehoone õpetajate esindaja

reet.pajumagi@krollipesa.ee

 

KRÕLLI ÕPPEHOONE HOOLEKOGU LIIKMED

Liisi Mänd-Hein       Krõlli õppehoone hoolekogu esimees ja Pokude rühma esindaja liisi.mandhein@gmail.com
Andres Mägi Krõlli õppehoone hoolekogu aseesimees, Lepatriinude rühma esindaja andres.magi@viljandi.ee
Liis Mutle Mõmmide rühma esindaja sanderls@hot.ee
Gerda Kiin Sipsikute rühma esindaja gerdakiin@gmail.com
Eneken Ude Muumide rühma esindaja kents@hot.ee
Triinu Rõigas Naksitrallide rühma esindaja triinu.roigas@gmail.com
Renate Hunt Õpetajate esindaja renate.hunt@krollipesa.ee

 

MÄNGUPESA ÕPPEHOONE HOOLEKOGU LIIKMED

Jaana Seeba

   

Mängupesa õppehoone hoolekogu esimees, Männikäbide rühma esindaja

kureplika@gmail.com

Maarika Õmblus Mängupesa õppehoone hoolekogu aseesimees, Kuusekäbide rühma esindaja janaseeba@gmail.com
Maili Mäehunt Vahtraninade rühma esindaja maili.maehunt@gmail.com
Kaidi Kannus   

Õunakeste rühma esindaja

kaidikannus@hot.ee   
Maarit Niinepuu      

Kaseurbade rühma esindaja

maarit.niinepuu@gmail.com
Marja-Liina Talimaa               Pajutibude rühma esindaja marjaliina@hotmail.com
Kristel Sinmets Pärnaõite rühma esindaja kristel861@hotmail.com
Kristiina Kärmas Tammetõrude rühma esindaja kristiina@peoveski.ee
Evelin Tisson Lepakäbide rühma esindaja tissonevelin4@gmail.com
Keili Purju Pähklite rühma esindaja keili.purju@gmail.com
Kadi Kell Pihlamarjade rühma esindaja kadikell1@gmail.com
Albina Garilova Kastanite rühma esindaja albina.gavrilova@mail.ee
Reet Pajumägi Õpetajate esindaja reet.pajumagi@krollipesa.ee