VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD

Antud dokument reguleerib sisehindamise läbiviimise korda Viljandi Lasteaed Krõllipesas ning sätestab lasteaia eestvedamise ja juhtimise; personalijuhtimise, huvigruppidega tehtava koostöö; ressursside juhtimise ja õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid ja mõõdikud.

Sisehindamise läbiviimise korraga saab tutvuda SIIN

Hindamiskriteeriumitega saab tutvuda SIIN

-----------------------------------------------------------------------------------------

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA RUUMIDE RENTIMINE

Viljandi Linnavalitsuse 07.01.2013 määruse nr 1 "Viljandi linna haridusasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise põhimõtted" alusel on alates 01.08.2018 a kehtestatud Viljandi Lasteaed Krõllipesa ruumide rentimisel järgmised hinnad

1. Saali/spordisaali kasutamine tööpäevadel (E - R) 7 eurot/tund.

2. Saali/spordisaali kasutamine laste huvitegevuste läbiviimiseks tööpäevadel (E - R) 5 eurot/tund.

3. Saali kasutamine tulu saavate esinejate poolt tööpäevadel (E - R) 6 eurot/tund.

4. Mängupesa õppehoone muusikatoa kasutamine tööpäevadel (E –R) 3 eurot/tund.

5. Krõlli ja Mängupesa  õppehoone abiruumi kasutamine laste huvitegevuse läbiviimiseks tööpäevadel (E - R) 5 eurot/tund.

6. Krõlli ja Mängupesa  õppehoone abiruumi kasutamine tulu teenimise eesmärgil (E - R) 6 eurot/tund.

7. Mängupesa õppehoone nõupidamiste ruumi kasutamine tööpäevadel (E - R) 5 eurot/tund.