7.09.18

Määrusega on sätestatud Viljandi Lasteaed Krõllipesa pedagoogilise nõukogu ülesanded ning töökord.

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖKORD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VILJANDI LASTEAED KRÕLLIPESA TÖÖKORRALDUSE REEGLID

Töökorralduse reeglid reguleerivad Viljandi Lasteaed Krõllipesa ja töötajate ühiseid käitumisreegleid töösuhetes. Lisaks reguleerivad tööandja ja konkreetse töötaja tööalaseid suhteid ametijuhend ja töötaja tööleping. Nimetatud aktidega reguleerimata küsimustes juhinduvad tööandja ja töötaja Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning headest ja üldtunnustatud käitumistavadest.

Töökorralduse reeglid on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele Viljandi lasteaed Krõllipesa töötajatele.

Töökorralduse reeglid

Toimetaja: RIINA HEINPÕLD