MEIE LASTEAED OSALES ELUKESTVA ÕPPE PROGRAMMIS COMENIUS

·       Projekti rahastati Euroopa Liidu elukestva õppe programmist SA Archidese vahendusel.

·         Projekti nimetus: „Outdoor Education focusing on science and technology" e. „Õuesõpe lasteaedades lähtuvalt teaduse ja tehnika perspektiivist"

·         Projekt sai alguse 2012 augustis ja lõppes 2014 juunis.

·         Eraldatud summa: 20 000 eurot.

·         Projekti kuulusid liikmesmaad on Rootsi, Läti ja Eesti.

  •    Projektis osalesid lasteaiad:

-        Rootsist, Solna linn, Lasteaiad Näckrosen ja Tunet

-        Lätist, Valmiera, Lasteaed Spriditis

-        Eestist, Viljandi, Lasteaed Krõll 

·         Krõlli lasteaias oli projekti koordinaator õpetaja Ane Purgas ning elluviimise eest vastutasid direktor Margit Suurmets ja õppealajuhataja Riina Heinpõld ning projektimeeskond, mis koosnes 12 liikmest.

·         Projektis osalesid lapsed vanuses 6 – 7 aastat  (Mõmmide ja Pokude rühma lapsed), õpetajad, õpetajate abid,  muusika- ja liikumisõpetaja.

Projekti eesmärkideks olid:

·         panna lapsi läbi õuesõppe huvituma teadusest ja tehnikast;

·         teha koostööd eri maade lasteaedade vahel;

·         vahetada kogemusi, tutvustada/ tutvuda õuesõppe erinevate praktiliste ja teoreetiliste metoodikatega. 

·       Projekti oli planeeritud 4 õuesõpet tutvustavat visiiti – 1 Valmierasse (läti), 1 Viljandisse (eesti) ja 2 Solnasse (rootsi), mille käigus valmistas iga linna lasteaed/aiad ette presentatsiooni erinevatel õuesõpet puudutavatel teemadel, kaasates nii õpetajaid, lapsevanemaid kui ka lapsi. 

·        Koostöö partnerlasteaedadega andis osapooltele võimaluse vastastikku tundma õppida  riike, kultuure, mõtlemisviisi  ja igapäevaelu ning õpetas  üksteist  paremini  mõistma ning  hindama.

Projekti kontaktseminar Rootsis

10. 01 – 12.01.2012 toimus Rootsis, Solna linnas kontaktseminar.

Kontakte käis sõlmimas meie lasteaia õpetaja Ane Purgas ja õppealajuhataja Riina Heinpõld.

Nendel päevadel toimus kolme riigi linnade ning lasteasutuste tutvustamine,  ülevaate andmine seal läbiviidavatest õuesõppe tegevustest ning toimus ametialase info vahetamine partnerriikidega. Kontaktseminaril oli võimalus kohtuda potentsiaalsete partneritega, kellega toimus tulevase koostööprojekti võrgustiku ja täiendavate meetmete määratlemine ning projekti eesmärkide ja metoodika läbi arutamine. Vestlusringides ja grupitööna määratleti partnerite rollid, kohustused ja ülesanded, koostati projekti töökava ning täideti ühiselt projekti taotlusvorm.

Seminari järgselt tutvustati Krõlli lasteaia pedagoogilisel nõupidamisel projekti teemat ja partnermaid ning seejärel pandi soovijatest kokku projektis osalejate põhimeeskond.

Neljas projekti kohtumine, lõppseminar Rootsis, Solna linnas - 23.-25.04.2014.a. www.kroll.ee/media/Neljas%20kohtumine.pdf

Kolmas projekti töökohtumine Eestis, Viljandi linnas - 23.10. - 25.10.2013. a. www.kroll.ee/media/Kolmas%20kohtumine.pdf

Teine projekti töökohtumine Lätis, Valmiera linnas - 24.04. - 26.04.2013. a. www.kroll.ee/media/Teine%20kohtumine.pdf

Esimene projekti töökohtumine Rootsis, Solna linnas - 24.10. - 26.10.2012.a. www.kroll.ee/media/Esimene%20kohtumine.pdf

Projekti plakat www.kroll.ee/media/Projekti%20plakat.pdf

Project „Outdoor education focusing on science and technology" summary

Käsiraamat "The Four Elements - Fire, Water, Eart, Air" issuu.com/comenius_workbook/docs/kroll_kasiraamat_22.05

Projektitegevuste kajastamine ajakirjanduses:

Läti kohalik leht Liesma (2.05.2013) - "Projekta dalibnieki - sadraudzibas partneri"

Ajakiri Lasteaed (12.06.2013) - "Üheskoos õue õppima: puukoorest laevuke ja sipelgate söögipesa"

Õpetajate leht (1.11.2013) - "Comenius viis Eesti, Läti ja Rootsi lasteaednikud koostööd tegema"

Viljandi nädalaleht 1Leht (18.11.2013) - "Comenius Viljandis: koos õues õppimas"